Bij normaal gebruik en onderhoud met de producten die wij u hebben geadviseerd, heeft u 6 maanden garantie op fabricage en afleveringsfouten.

Procedure voor het indienen van een klacht

Omdat ons haarwerkbedrijf is aangesloten bij ANKO sectie haarwerken mag u verwachten dat wij fouten tot een minimum weten te beperken. Heeft u een klacht? Dan doen wij onze best deze tot volle tevredenheid op te lossen. ANKO leden zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken SGC in Den Haag. Als u van mening bent dat een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u een klacht indienen bij het SGC. Alle klachten registeren wij op een klachtenformulier.

Klachten worden volgens het Reglement Geschillenregeling ANKO Sectie Haarwerken behandeld door de SGC. Die is te downloaden op www.anko.nl.

Downloads

Keurmerk ANKO haarwerkspecialist

Algemene leveringsvoorwaarden